Vaša podpora 2% pomôže Vašim plavcom

Chceli by sme Vám všetkým poďakovať za 2%, ktoré ste nám darovali a podporili tak činnosť Plaveckého klubu Prešov v roku 2021.

Zároveň si Vás touto cestou dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu aj pre rok 2022.

Aj Vaše 2% dokážu zlepšiť podmienky pre Vašich malých plavcov. Darované 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Prosíme,  využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, zároveň dokáže pomôcť.

Tlačivo si môžete stiahnuť cez odkaz nižšie. Pre darcu je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú učtáreň o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% nášmu klubu, je potrebné do 15. februára 2022 požiadať zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Podklady k venovaniu 2% z Vašich daní

• Názov: Plavecký klub Prešov

• Právna forma: občianske združenie

• Adresa: Železničná 27, Prešov

• IČO: 319 831 03

Pozn.: Tlačivo stiahnete cez klik.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby