Kontakty

  • Predseda klubu: Milada Leščáková – 72milady@gmail.com – 0905 470 885
  • Tréner: Ing. Juraj Buzgó – 0908 427 833
  • Tréner: Mgr. Lucia Čemová – 0915 856 046
  • Tréner: Mgr. Daniela Matejová – 0904 512 662
  • Tréner: Mgr. Nicole Balunová 0918 436 523
Identifikačné údaje združenia:
Plavecký klub Prešov o.z
Železničná 2410/27 , 08006  Prešov
IČO: 319 831 03
DIČ: 2020549377
hlavný účet: SK10 0200 0000 0037 8970 5959
Registrácia/číslo:  VVS/1-900/90-10559