Oznam – Úhrada členského príspevku

Momentálne ešte stále prevláda  nepriaznivá situácia  nielen v športe ale aj celom našom doterajšom živote . Sme obmedzovaní pri výkone športovej činnosti  na akú sme boli zvyknutí pred vznikom pandémie. Ale činnosť klubu sa  tým nijako neobmedzila,  ak nebola možnosť trénovať vo vode boli vytvorené podmienky na suchú prípravu – vonku alebo vo vnútorných priestoroch .

Týmto žiadame všetkých členov klubu o zaplatenie  poplatku členov za obdobie od 09/2020 do 01/2021   v sume 50 eur ,-. Z tejto sumy bude použitých 10,- eur na registráciu na rok 2021 aby v prípade otvorenia plavární ste sa mohli opäť zúčastniť pretekov.

Poplatok prosím uhradiť  na účet klubu VÚB a.s. SK10 0200 0000 0037 8970 5959 najneskôr do 30.1.2021  do poznámky napísať meno a priezvisko – členský príspevok.

Poplatok neplatí pre tých, ktorý  zaplatili  v hotovosti  trénerke na suchom tréningu na konci roka 2020.