Vaše 2% pomôžu skvalitniť prípravu

Pomôžte nám skvalitniť plaveckú tréningovú prípravu vašich malých plavcov darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Tlačivá budú k dispozícií u p. trénera na bazéne . Pre rodiča je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú učtáreň o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% nášmu klubu, je potrebné do 15. februára 2019 požiadať zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane.

Za podporu vopred ďakujeme.