Oznam – tréningy od 09.01.2023

Tréningy pokračujú od 09.01.2023 na Delni v dňoch pondelok, streda , štvrtok o 16.00 hod. v trvaní 90 min. 
Do ukončenia rekonštrukcie a sprístupnenia bazéna na tréningový proces bude od 17.1.2023 každý utorok suchý tréning v telocvični na ZŠ Mirka Nešpora taktiež o16.00 hod.