Oznam – obnovenie tréningového procesu od 11.05.2020

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 sme sa rozhodli obnoviť tréningový proces, s rešpektovaním pravidiel vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Prvé stretnutie plavcov s trénermi sa uskutoční 11.05.2020 o 16:00 pred bazénom Šťuka (nenoste si športové potreby). Dohodnú sa pravidlá a postup pre realizáciu tréningovej aktivity.

Predbežná informácia – tréningy budú v trvaní 90min v exteriéri 3x do týždňa.

Tešíme sa na Vás.