Oznam – Náhradný tréningový proces

Náhradný tréningový proces sa bude konať od 24.10.2022 v aquaparku Delňa, začiatok tréningov je stanovený na 16.00 hod. a tréningová jednotka bude trvať 90 minút. Druhý spoločný vstup na tréning v prípade, že nestihnete prísť, je 16.20 hod., potom už nebude umožnený vstup – musíme dodržiavať stanovené pravidlá zo strany poskytovateľa. Preto prosím o dodržiavanie časových vstupov a korektné správanie v priestoroch aquaparku. Počas najbližších dvoch týždňov, kde sú prázdniny, bude tréning 2x a to 24.10. a 26.10.2022 a ďalší týždeň 2.11. a 3.11.2022 .
Nasledujúce týždne bude tréning vo vode vždy pondelok, streda , štvrtok a pridaný bude suchý tréning v telocvični M. Nešpora od 16.00-17.00 hod. a to v utorok 8.11., 15.11., 22.11. a 29.11.2022.
V decembri bude tréning pokračovať podľa pokynov od trénerov.
Trénovať by sme mali do 15.12.2022 . O pokračovaní tréningov po novom roku Vás budeme včas informovať.