Etický kódex rodiča

1. Dochádzam s dieťaťom na tréning, preteky a sústredenie pravidelne a včas.
2. Nenútim deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, šport je určený pre deti, nie pre rodičov.
3. Dávam prednosť dlhodobému a zdravému športovému rozvoju dieťaťa pred krátkodobými vlastnými ambíciami.
4. Kladiem dôraz na správnu životosprávu dieťaťa (strava, pitný režim, spánok), nechám riadne doliečiť zranenia,  choroby i drobné nachladnutia dieťaťa. Ak má dieťa špeciálnu diétu, intoleranciu, alergiu, ak pravidelne užíva lieky, oboznámim tým trénera. Výživové doplnky prekonzultujem s trénerom a nikdy nepodávam dieťaťu nevhodné doplnky.
5. Zdôrazňujem vplyv poctivého tréningu na výkon dieťaťa v následnom preteku.
6. Pri pretekoch deťom fandím a aktívne ich férovo a športovo povzbudzujem, rešpektujem aktuálne schopnosti svojho dieťaťa a doprajem mu radosť zo športu .
7. Ak chcem, aby sa deti správali ako tím, musíme aj my rodičia vystupovať tiež ako tím.
8. Akceptujem skutočnosť, že chyby sú súčasťou pretekania, učenia a zdokonaľovania sa; tlak a kritika pôsobia na malého jednotlivca negatívne, pochvala posúva vpred.
9. Trénerovi dôverujem, deťom nedávam pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujem jeho autoritu.
10. Dieťa vediem k samostatnosti – neprezliekam ho, nepodávam pomôcky, nezaväzujem šnúrky atď..( ani na pretekoch). Dieťa sa týmto úkonom učí k samostatnosti, k súdržnosti kolektívu, dozrieva fyzicky aj mentálne.
S uvedenými návykmi sa dieťa naučí nosiť pomôcky k tréningu samé a svoje potreby riešiť samostatne.
11. Vyznávam myšlienku FAIR-PLAY a učím dieťa vedieť aj prehrávať.
12. Rešpektujem vedenie klubu a trénera: Nikdy nezasahujem do kompetencií trénera pri tréningu, alebo počas preteku či sústredenia. Nevstupujem do tréningového procesu (posilňovňa bazén, telocvičňa, hrádza počas behu detí, plaváreň…
13. Nepokrikujem po deťoch s radami ako majú cvičenia vykonávať, rovnako nepokrikujem ani po tréneroch, súperoch a rozhodcoch.
14. Ak mám ako rodič nejaké poznámky prípadne výhrady, navštívim zodpovedného trénera mimo času športovej prípravy.
15. Prezentujem sa slušne a nikdy v prítomnosti detí nepoužívam vulgarizmy.
16. Sám som vzorom pre každé dieťa.
17. Neúčasť svojho dieťaťa z tréningov, pretekov, sústredení včas ospravedlním.
18. Výlučne tréner môže nahradiť trénera v prípade jeho neprítomnosti, Ja ako rodič
nahradiť trénera nemôžem.

„Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi víťazstvá aj prehry, veľmi chcete aby boli úspešné, ale niekedy je menej naozaj viac. Rešpektujte prosím aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im radosť zo športu.
Prosíme všetkých rodičov, aby dodržiavali usmernenia z Etického kódexu rodiča“.