Aj tento rok môžete darovať svoje 2% z dane pre naše občianske združenie Plavecký klub Prešov.

Chceli by sme Vám všetkým poďakovať za 2%, ktoré ste venovali Plaveckému klubu Prešov v minulom roku. Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu.

Posielame údaje potrebné pre venovanie 2% z Vašich daní za rok 2017:

• Názov: Plavecký klub Prešov

• Právna forma: občianske združenie

• Adresa: Železničná 27, Prešov

• IČO: 319 831 03

Ďakujeme.