Oznam – príprava v novom roku 2021

 Vážení rodičia, tréneri, plavci a podporovatelia nášho plaveckého klubu.

V novom roku Vám chceme zaželať všetko dobré, pevné zdravie, veľa lásky, a aby ste si napriek všetkým obmedzeniam zachovali športovú motiváciu.

Na Slovensku platí od 1. januára 2021 od 5.00 h sprísnený zákaz vychádzania, tentoraz s minimom výnimiek. Opatrenie, ktoré sa dotýka aj športového života, bude platiť do 24. januára. Povolený je pobyt v prírode, počas ktorého je možné absolvovať aj individuálne športové aktivity. Výnimky sa týkajú aj profesionálnych športových súťaží v piatich kolektívnych športoch a prevádzka karanténneho športového centra v Šamoríne.
Amatérskym a rekreačným športovcom zostáva v týchto dňoch len pobyt v prírode. V rámci neho môžu v extraviláne miest a obcí vykonávať aj individuálnu športovú činnosť, nesmú však prechádzať do iného okresu.
Športová príprava klubu v nastávajúcom období :
Súčasná pandemická situácia nám nepovoľuje žiadnu skupinovú prípravu v posilňovni a preto do toho času využívajte formy individuálnej kondičnej prípravy s využitím skúseností z minulého roku. Vaša potreba tréningovej prípravy vo vode je už kritická. Pandemická situácia sa však v mesiacoch  január – február pravdepodobne výrazne nezmení. Musíme teda naďalej rátať s prísnym režimom. Držme si palce aby sa situácia zlepšovala a priniesla nám miernejšie opatrenia.
 Predpokladaný plán súťaží – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):
  • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice